Programmabegroting 2019

Opvolging aanvaarde moties

Het is onze gewoonte dat wij uw raad met een raadsbrief informeren over de wijze waarop invulling is en wordt gegeven aan de aanvaarde moties en amendementen bij financiële producten. In onderstaand overzicht, leest u welke amendementen en moties inmiddels zijn uitgevoerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op moties nog opvolging behoeven. De moties en amendementen die in het vorige overzicht, bij de programmabegroting 2018, als afgerond stonden vermeld zijn uit deze lijst weggelaten.