Programmabegroting 2019

Grondbeleid

De paragraaf grondbeleid geeft inzicht in de belangrijkste vragen die op dit moment spelen in het grondbeleid van de gemeente. De paragraaf grondbeleid kent de volgende opbouw:

  1. Analyse van de marktsituatie.
  2. Beleidsvraagstukken.
  3. Sturingsvoorstel voor de programmering t.b.v. het MPGA 2019.
  4. De effecten op het weerstandsvermogen.

Marktsituatie: krappe woningmarkt, en vooral interesse in logistieke werklocaties

Beleidsvraagstukken

Sturingsvoorstel voor de programmering t.b.v. het MPGA 2019

De effecten op het harde vermogen binnen het weerstandsvermogen

De effecten op de zachte buffer binnen het weerstandsvermogen