Programmabegroting 2019

Onderwijs, sport en cultuur

Ambitie

Inzetten op onderwijs, op sportief en op kunstzinnig gebied maakt de samenleving sterker en aantrekkelijker. Het biedt Almeerders de kans om hun talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen, sociale vaardigheden op te doen en creatief te leren denken. Zo kunnen zij succesvol deelnemen aan de samenleving, nu en later. Wij willen zorgen voor een kwalitatief hoogwaardig en breed voorzieningenaanbod, een programmering op maat, passend bij de behoeften in de stad. Initiatieven die Almere verder brengen worden ondersteund.

Bestuurlijke speerpunten

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 87.359

9,6 %

Baten

€ 32.854

3,6 %