Programmabegroting 2019

In deze digitale omgeving vind je alles over hoe het geld binnen de gemeente Almere wordt verdeeld. De gemeentelijke begroting is opgedeeld in negen programma’s. In elk programma leggen we eerst uit wat de ambities zijn. Daarnaast geven we per onderdeel van het programma weer welke activiteiten de gemeente uitvoert, hoeveel geld hiervoor beschikbaar is, hoe beïnvloedbaar de budgetten zijn en aan de hand van welke indicatoren kan worden afgelezen hoe het beleid uitpakt.

Naast de programma’s is ook een algemene inleiding opgenomen en zijn achterliggende bijlagen terug te vinden. In de paragrafen, ten slotte, wordt integraal inzicht gegeven in een aantal thema’s die dwars door de programma’s lopen.

  • Opgaven

    Voor deze raadsperiode zijn acht opgaven benoemd waarop doorbraken nodig zijn. Deze opgaven zijn niet in één portefeuille te vatten, zijn complex, bevatten meerdere (gemeentelijke) disciplines en vragen om een andere bestuurlijke en organisatorische sturing, waarbij collegiale inzet noodzakelijk is.

  • Overzicht programma's

    De begroting bestaat uit negen programma's, waarover alle activiteiten en de bijbehorende financieel middelen verdeeld zijn.

  • Overzicht paragrafen

    Gemeenten moeten naast de programma's in de begroting paragrafen opnemen. Hierin staat belangrijke informatie voor raadsleden, waarmee zij inzicht krijgen in bijvoorbeeld de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico's.

Inkomsten € 905.474.980

Uitgaven € 905.474.978

Inkomsten

€ 7.629.856

Uitgaven

€ 23.056.624

Inkomsten

€ 89.870.682

Uitgaven

€ 131.138.933

Inkomsten

€ 156.748.353

Uitgaven

€ 154.697.181

Inkomsten

€ 8.199.000

Uitgaven

€ 186.875.023

Inkomsten

€ 97.007.000

Uitgaven

€ 143.503.945

Inkomsten

€ 32.853.673

Uitgaven

€ 87.359.161

Inkomsten

€ 912.000

Uitgaven

€ 19.078.396

Inkomsten

€ 3.527.000

Uitgaven

€ 72.141.127

Inkomsten

€ 508.727.416

Uitgaven

€ 87.624.589