Programmabegroting 2019

Ruimte en wonen

Ambitie

Dat Almere nog altijd dé bouwstad van Nederland is, blijkt niet alleen uit de groei van het aantal woningen. Ook uit ruimte die hier is voor particulieren, corporaties en andere initiatiefnemers om op innovatieve wijze en met grote diversiteit te bouwen draagt hieraan bij. Groei is immers geen doel op zich, maar moet altijd bijdragen aan de stad als geheel. Zo blijft Almere ook in de toekomst een stad is waar het prettig is om te wonen, werken en recreëren en die goed bereikbaar is.

Bestuurlijke speerpunten

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 154.697

17,1 %

Baten

€ 156.748

17,3 %