Programmabegroting 2019

Bedrijfsvoering

Ambitie

De gemeente Almere heeft als een van de grootste werkgevers van de stad een voorbeeldfunctie. We nemen daarin onze verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld door voor iedereen bereikbaar te zijn en door een bijdrage te leveren aan verduurzaming van onze samenleving. Bedrijfsvoering ondersteunt hierbij en levert ook een bijdrage aan de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van inclusie en duurzaamheid.

Bestuurlijke speerpunten

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 72.141

8,0 %

Baten

€ 3.527

0,4 %