Programmabegroting 2019

Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

Ambitie

In de eerste veertig jaar van het bestaan van Almere lag de focus vaak op verdere groei. Met het ouder worden van de stad wordt ook het beheer van de bestaande stad steeds noodzakelijker. Zo zijn de oudste delen van de stad toe aan grootschalige ingrepen en wordt het beheer van de openbare ruimte steeds belangrijker. Hierbij hoort tevens dat we investeren in duurzaamheid en bereikbaarheid.

Bestuurlijke speerpunten

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 131.139

14,5 %

Baten

€ 89.871

9,9 %