Programmabegroting 2019

Zorg en welzijn

Ambitie

In Almere mag en kan iedereen meedoen. Onze gemeente is een goede plek om te wonen, te werken en op te groeien. Onderdak, hulp en zorg worden op een passende manier geboden aan wie dat nodig heeft. Wie te maken krijgt met kindermishandeling of huiselijk geweld staat er niet alleen voor. Professionals krijgen hier de ruimte om samen met inwoners keuzes te maken.

Bestuurlijke speerpunten

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 186.875

20,6 %

Baten

€ 8.199

0,9 %