Programmabegroting 2019

Uitgangspunten en eenheden

Ons financieel perspectief wordt sterk beïnvloed door de groei van de stad. De financiële vertaling daarvan vindt plaats aan de hand van vele kengetallen. Deze kengetallen zijn op basis van geschetste ontwikkelingen en prognoses in het voorjaar vastgesteld. Onderstaand treft u de belangrijkste kengetallen aan.