Programmabegroting 2019

Kredieten onderwijshuisvesting

 

bedragen x € 1000

investeringen periode 2018- 2022

 totaal krediet PB 2018 

totaal mutatie

 totaal krediet VJN 2018 

totaal mutatie

 totaal krediet PB 2019

opleverjaar 2018

basisonderwijs

reservering tijdelijke lokalen (P.K straat)

1.900

1.900

-1.900

0

totaal 2018

1.900

0

1.900

-1.900

0

opleverjaar 2019

basisonderwijs

12 tijdelijke lokalen Nobelhorst

2.000

2.000

uitbreiding Paul Kleestraat (500-600m2 bvo)

1.900

1.900

voortgezet onderwijs

nevenvestiging VO Baken Poort (800 ll)

7.170

7.170

-369

6.801

aanvullend krediet VO Baken Poort

3.074

3.074

0

3.074

totaal 2019

10.244

0

10.244

3.531

13.775

opleverjaar 2020

basisonderwijs

14 kl BS, Muiderduin

3.957

3.957

-3.957

0

met gymlokaal, Muiderduin

2.313

-1.157

1.156

-1.156

0

14 kl BS oec (SKOFV), Duin

3.957

-3.957

0

0

14 kl  BS, gebied 5C, Nobelhorst

3.954

3.954

220

4.174

14 kl  BS, gebied 5C, Nobelhorst overschrijding

0

2.460

2.460

12 tijdelijke lokalen (schoolw), gebied 5C, Almere Hout Noord

2.396

2.396

-2.396

0

16 kl. OBS, gebied 4I, Homeruskwartier

4.405

4.405

245

4.650

16 kl obs Homeruskwartier overschrijding

0

692

692

14 kl. basisschool, Europakwartier Oost

3.957

-3.957

0

0

Gymlokaal bij 14 kl. Basisschool, Europakwartier Oost

1.157

-1.157

0

0

totaal 2020

26.096

-10.228

15.868

-3.892

11.976

opleverjaar 2021

basisonderwijs

16 kl BS, Muiderduin

4.650

4.650

met gymlokaal, Muiderduin

1.220

1.220

14 kl BS oec (SKOFV), Duin, Kop Midden

3.957

3.957

-3.957

0

met gymlokaal, Duin, Kop Midden

1.157

1.157

-1.157

0

14 kl Europakwartier Oost

3.957

3.957

220

4.177

gymlokaal bij 14 kl Europakwartier Oost

1.157

1.157

64

1.221

14 kl PO bij MLF (aanvraag Programma MLF)

0

4.177

4.177

voortgezet onderwijs

VO Montessori Lyceum Flevoland (700 ll), gebied 5C, Nobelhorst

8.211

1.119

9.330

519

9.849

sporthal (3 gymlok) bij MLF, gebied 5C, Nobelhorst

3.464

3.464

190

3.654

internationaal onderwijs

internationale campus (PO en VO)

12.233

12.233

528

12.761

gymzalen internationale campus

2.214

2.214

119

2.333

totaal 2021

11.675

25.794

37.469

6.573

44.042

opleverjaar 2022

basisonderwijs

16 kl BS oec (SKOFV), Duin, Kop Midden

0

4.650

4.650

met gymlokaal, Duin, Kop Midden

0

1.220

1.220

totaal 2022

0

0

0

5.870

5.870

totaal 2018 - 2022

49.915

15.566

65.481

10.182

75.663