Programmabegroting 2019

Bestuur, inwoners en economie

Ambitie

Samen maken we Almere. Met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zetten we ons in voor onze stad. Daarin willen wij vertrouwen geven, in gesprek zijn met elkaar en ruimte geven voor participatie. We zetten in op een krachtige groei van de werkgelegenheid. Het is onze ambitie iedereen de mogelijkheid te geven om mee te doen en in en om onze stad aan het werk te kunnen. Zo werken we met elkaar samen om Almere sterker en beter te maken.

Bestuurlijke speerpunten

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 23.057

2,5 %

Baten

€ 7.630

0,8 %