Programmabegroting 2019

Financiën

Ambitie

Een sluitende begroting is voor ons vanzelfsprekend. Het is een voorwaarde voor een verantwoord bestuur van de stad. Gezonde financiën stellen ons in staat uitvoering te geven aan onze gemeentelijke taken en bovendien onze beleidsdoelstellingen te realiseren.

Bestuurlijke speerpunten

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 87.625

9,7 %

Baten

€ 508.727

56,2 %