Programmabegroting 2019

Financiële inleiding

In dit deel wordt op hoofdlijn inzicht gegeven in het meerjarenperspectief, in de ontwikkeling van de vermogenspositie en de spanning in de grondexploitatie.