Programmabegroting 2019

Werk, inkomensondersteuning en inclusiviteit

Ambitie

In Almere willen we dat iedereen zelfredzaam is en naar vermogen mee kan doen. Het hebben van (betaald) werk staat daarbij voorop. We vinden het onaanvaardbaar dat sommige huishoudens in Almere niet beschikken over het bestaansminimum. Ons treven is dan ook om armoede uit te bannen, zeker in gevallen waar kinderen in het spel zijn. Preventie van schulden speelt daarbij een belangrijke rol.

Bestuurlijke speerpunten

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 143.504

15,8 %

Baten

€ 97.007

10,7 %