Programmabegroting 2019

Veiligheid

Openbare orde

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 5.467

28,7 %

Baten

€ 523

57,3 %