Programmabegroting 2019

Veiligheid

Veiligheidsregio

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 9.789

51,3 %

Baten

€ 100

11,0 %