Programmabegroting 2019

Veiligheid

Verbonden partijen

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 19.078

2,1 %

Baten

€ 912

0,1 %