Programmabegroting 2019

Veiligheid

Veiligheidsbeleid

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 2.845

14,9 %

Baten

€ 274

30,0 %