Programmabegroting 2019

Financiën

Overige vergoedingen

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 1.044

1,2 %

Baten

€ 10.459

2,1 %