Programmabegroting 2019

Financiën

Beleidsdocumenten

Beleidsdocumenten

Hieronder volgen enkele voor dit programma geldende beleidsstukken:

Een overzicht van alle beleidsstukken is hier te vinden.

Alle binnen dit programma van de Programmabegroting 2019 doorgevoerde mutaties zijn hier te vinden.

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 87.625

9,7 %

Baten

€ 508.727

56,2 %