Programmabegroting 2019

Financiën

Gemeentefonds

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 0

0,0 %

Baten

€ 369.520

72,6 %