Programmabegroting 2019

Financiën

Reserve mutaties

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 83.218

95,0 %

Baten

€ 83.051

16,3 %