Programmabegroting 2019

Financiën

Verbonden partijen

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 87.625

9,7 %

Baten

€ 508.727

56,2 %