Programmabegroting 2019

Werk, inkomensondersteuning en inclusiviteit

Inkomensondersteuning

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 100.023

69,7 %

Baten

€ 93.844

96,7 %