Programmabegroting 2019

Werk, inkomensondersteuning en inclusiviteit

Participatie

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 1.861

1,3 %

Baten

€ 1.272

1,3 %