Programmabegroting 2019

Werk, inkomensondersteuning en inclusiviteit

Verbonden partijen

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 143.504

15,8 %

Baten

€ 97.007

10,7 %