Programmabegroting 2019

Werk, inkomensondersteuning en inclusiviteit

Re-integratie

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 8.103

5,6 %

Baten

€ 936

1,0 %