Programmabegroting 2019

Werk, inkomensondersteuning en inclusiviteit

Sociaal domein algemeen

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 24.723

17,2 %

Baten

€ 855

0,9 %