Programmabegroting 2019

Werk, inkomensondersteuning en inclusiviteit

Minimabeleid

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 8.793

6,1 %

Baten

€ 100

0,1 %