Programmabegroting 2019

Bedrijfsvoering

overhead primair proces

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 18.567

25,7 %

Baten

€ 593

16,8 %