Programmabegroting 2019

Bedrijfsvoering

Vastgoed en facilitaire zaken

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 11.545

16,0 %

Baten

€ 858

24,3 %