Programmabegroting 2019

Bedrijfsvoering

Overhead en bedrijfsvoering

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 15.862

22,0 %

Baten

€ 542

15,4 %