Programmabegroting 2019

Bedrijfsvoering

Personeelszaken

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 7.702

10,7 %

Baten

€ 1.189

33,7 %