Programmabegroting 2019

Bedrijfsvoering

Beleidsdocumenten

Beleidsdocumenten

Hieronder volgen enkele voor dit programma geldende beleidsstukken:

Een overzicht van alle beleidsstukken is hier te vinden.

Alle binnen dit programma van de Programmabegroting 2019 doorgevoerde mutaties zijn hier te vinden.

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 72.141

8,0 %

Baten

€ 3.527

0,4 %