Programmabegroting 2019

Bedrijfsvoering

ICT

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 18.465

25,6 %

Baten

€ 345

9,8 %