Programmabegroting 2019

Bedrijfsvoering

Verbonden partijen

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 72.141

8,0 %

Baten

€ 3.527

0,4 %