Programmabegroting 2019

Zorg en welzijn

Maatschappelijke opvang

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 58.127

31,1 %

Baten

€ 2.082

25,4 %