Programmabegroting 2019

Zorg en welzijn

Verbonden partijen

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 186.875

20,6 %

Baten

€ 8.199

0,9 %