Programmabegroting 2019

Zorg en welzijn

Sociaal domein algemeen

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 11.446

6,1 %

Baten

€ 906

11,1 %