Programmabegroting 2019

Zorg en welzijn

Beleidsdocumenten

Beleidsdocumenten

Hieronder volgen enkele voor dit programma geldende beleidsstukken:

Een overzicht van alle beleidsstukken is hier te vinden.

Alle binnen dit programma van de Programmabegroting 2019 doorgevoerde mutaties zijn hier te vinden.

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 186.875

20,6 %

Baten

€ 8.199

0,9 %