Programmabegroting 2019

Zorg en welzijn

Maatschappelijke ondersteuning

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 27.505

14,7 %

Baten

€ 2.103

25,6 %