Programmabegroting 2019

Zorg en welzijn

Jeugdhulp

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 35.658

19,1 %

Baten

€ 0

0,0 %