Programmabegroting 2019

Zorg en welzijn

Jeugdhulp met verblijf

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 22.396

12,0 %

Baten

€ 270

3,3 %