Programmabegroting 2019

Zorg en welzijn

Welzijn en gezondheid

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 31.744

17,0 %

Baten

€ 2.838

34,6 %