Programmabegroting 2019

Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

Beheer en onderhoud

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 55.200

42,1 %

Baten

€ 4.613

5,1 %