Programmabegroting 2019

Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

Milieu en duurzaamheid

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 1.975

1,5 %

Baten

€ 1.028

1,1 %