Programmabegroting 2019

Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

Afval en riolering

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 35.528

27,1 %

Baten

€ 46.129

51,3 %