Programmabegroting 2019

Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

Floriade

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 2.931

2,2 %

Baten

€ 2.409

2,7 %