Programmabegroting 2019

Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

Wijkontwikkeling

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 4.762

3,6 %

Baten

€ 1.430

1,6 %