Programmabegroting 2019

Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

Parkeren

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 10.569

8,1 %

Baten

€ 14.633

16,3 %